Ekologia

Ekologiczne certyfikaty, na które należy zwracać uwagę 

Zakupy w duchu ekologii potrafią być nie lada wyzwaniem. W dobie greenwashingu producenci niejednokrotnie umieszczają na swoich produktach fałszywe informacje, aby przyciągnąć klientów. Hasła na etykietach takie jak „organiczność”, „biodegradowalność” czy „przyjazność środowisku” są tylko pustymi pojęciami nie przekładającymi się w rzeczywistości na wartość produktu. Gwarantem jakości mogą być jednak ekologiczne certyfikaty.

Poniżej przedstawiamy Wam kilka wiarygodnych certyfikatów, których warto szukać na etykietach produktów. Każdy z nich wydawany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą. Aby móc posługiwać się danym oznaczeniem, producenci muszą spełnić szereg ściśle określonych wymagań.

 

Euro-liść

Euro-liść jest jednym z najistotniejszych certyfikatów ekologicznych w Europie. Znajduję się na ekologicznych produktach spożywczych i stanowi gwarancję, że towar powstał w oparciu o zasady zrównoważonego rolnictwa i hodowli. Symbolem Euro-liścia oznaczone mogą być produkty rolne, zwierzęce i produkty akwakultury. Certyfikat nie obejmuje natomiast ryb i dziczyzny niepochodzącej z hodowli.

Obok logo przedstawiającego gwiazdki ułożone w kształt liścia na zielonym tle, należy szukać numeru identyfikacyjnego upoważnionej jednostki certyfikującej oraz miejsca pochodzenia produktu.

 

Kryteria przyznawania ekologicznego certyfikatu Euro-liść:

 

 • produkty mogą być uznane za „ekologiczne”, jeśli przynajmniej 95% ich składu jest ekologiczne wg unijnych kryteriów
 • produkt musi pochodzić bezpośrednio od producenta lub być sprzedawany w szczelnym opakowaniu
 • zakazane jest stosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie

 

Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council)

FSC to organizacja zajmująca się kontrolą lasów oraz wyrobów z drewna i papieru. Ich certyfikat stanowi gwarancję, że:

 • produkt pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych terenów leśnych, a jego pozyskanie nie naruszyło bogactwa biologicznego danego obszaru
 • produkcja, przetwarzanie i handel drewnem oraz produktami pochodnymi (np. papierem) był zgodny z przepisami Unii Europejskiej
 • drewno nie było pozyskiwane z terenów zagrożonych
 • nie zostały pogwałcone prawa lokalnych społeczności

Certyfikat ekologiczny FSC CoC (Chain of Custody) oznacza, że kontroli podlega cały łańcuch dostaw, a standardy organizacji muszą być przestrzegane na każdym etapie pozyskiwania surowców i produkcji.

 

Wyróżnia się 3 typy certyfikatów FSC:

 • FSC 100% – drewno pochodzi wyłącznie z lasów posiadających certyfikat FSC
 • FSC mieszany – produkt przynajmniej w 70% zawiera drewno z lasów certyfikowanych przez FSC; pozostałe 30% to drewno pozyskane legalnie, ale z lasów, w których drzewa są modyfikowane genetycznie lub z terenów o szczególnym znaczeniu biologicznym czy kulturowym 
 • FSC recycling – cały produkt wykonany z materiałów powtórnie przetworzonych

 

Certyfikat MSC (Marine Stewardship Council)

MSC to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz odpowiedzialnego rybołówstwa. Logo MSC na produkcie oznacza, że ryby i owoce morza zostały pozyskane podczas zrównoważonego połowu, a producenci nie naruszyli dobrostanu oceanów. Co istotne, ten certyfikat ekologiczny dotyczy jedynie ryb i owoców morza pochodzących z naturalnych połowów, a nie z hodowli.

Certyfikat MSC może być przyznany podmiotom na każdym etapie łańcucha dostaw – rybakom, producentom, dystrybutorom, sprzedawcom, a nawet restauracjom. Kontrola całego procesu produkcji pozwala ustalić, skąd pochodzi końcowy produkt oraz kto i kiedy zajmował się połowem.

 

Kryteria przyznawania certyfikatu MSC:

 • połowy muszą przebiegać w taki sposób, aby nie doprowadzić do nadmiernej eksploatacji zasobów, która uniemożliwiłaby dalsze pozyskiwanie ryb i owoców morza
 • połowy powinny być tak prowadzone, aby nie naruszyć struktury, produktywności i różnorodności ekosystemu, w którym przebiegają
 • rybołówstwo musi spełniać lokalne, państwowe i międzynarodowe wymogi prawa

 

Ekologiczna licencja V-Label

Jest to licencja opracowana przez organizację European Vegetarian Union (EVU). Certyfikat ekologiczny V-Label przyznawany jest produktom wegetariańskim i wegańskim na podstawie ścisłych kryteriów.

 

Kryteria uznania produktu za wegański:

 • towar nie zawiera składników odzwierzęcych (w tym m.in. krwi, enzymów, tłuszczy, wosków i barwników pochodzenia zwierzęcego)
 • substancje pochodzenia zwierzęcego nie zostały wykorzystane na żadnym etapie produkcji jako substancje pomocnicze 

 

Kryteria uznania produktu za wegetariański:

 • w przeciwieństwie do towarów wegańskich, dozwolone jest użycie produktów takich jak np. mleko, jaja, wełna z żywych owiec
 • produkt wegetariański nie może zawierać m.in.:
 1. Surowców, których pozyskanie wymagało zabicia lub okaleczenia zwierząt.
 2. Zwierząt morskich.
 3. Jaj pochodzących z chowu klatkowego.
 4. Mleczka pszczelego.
 5. Substancji bielonych węglem kostnym
 6. Substancji klarowanych za pomocą produktów odzwierzęcych, np. żelatyny

 

Powyższe kryteria odnoszą się do wszystkich etapów produkcji i przetwarzania produktów. Etykieta V-Label gwarantuje, że proces produkcji został tak zorganizowany, aby produkty nie zostały zanieczyszczone substancjami pochodzenia zwierzęcego.

Dokładne definicje produktów wegańskich i wegetariańskich można znaleźć na stronie internetowej licencji: https://www.v-label.eu/pl/kryteria-v-label

 

Ekologiczny certyfikat Fairtrade

Fairtrade to system zrzeszający wiele organizacji, rolników, producentów i pracowników oraz działający na rzecz Sprawiedliwego Handlu. Celem organizacji jest wyeliminowanie ubóstwa w krajach rozwijających się przez wspieranie uczciwej gospodarki. Sami wytwórcy produktów stanowią istotną część systemu – to oni decydują, na co przeznaczą premie otrzymywane od organizacji i mają 50% głosów podczas Walnego Zgromadzenia Fairtrade.

 

Certyfikat Fairtrade gwarantuje pracownikom m.in.:

 • cenę skupu pokrywającą średnie koszty produkcji przy realizacji założeń zrównoważonego rozwoju
 •  wypłacanie zaliczek przed zbiorami
 • wykluczenie pracy przymusowej i pracy dzieci

Zabiegi te mają stworzyć korzystne warunki na rynku dla drobnych rolników oraz pracowników i tym samym dać im możliwość poprawy jakości życia i inwestycji w przyszłość.

 

Certyfikat Fairtrade na produktach oznacza, że powstawały one w zgodzie z zasadami Sprawiedliwego Handlu oraz zrównoważonego rozwoju. Wybieranie tych produktów, sprawia, że jako konsumenci możemy przyczynić się do poprawy sytuacji rolników i pracowników w krajach rozwijających się.

Więcej informacji o działaniach Fairtrade można znaleźć na stronie internetowej: https://www.fairtrade.org.pl

Dodaj odpowiedź

Twój e-mail nie będzie opublikowany.

Sprawdź jeszcze

Więcej naszych wpisów