Ekologia

Czy i kiedy powstaną elektrownie atomowe w Polsce? Reaktory SMR nową szansą

Coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawiają się dyskusje na temat zasilenia polskiego miksu energetycznego w elektrownie jądrowe. Takie plany pojawiały się już wiele lat temu, jednak z upływem czasu zaprzestano dalszego rozwijania inwestycji. Na całym świecie w dynamicznym tempie rozwija się technologia modułowych reaktorów jądrowych. Czym są technologie SMR i co mogą oznaczać dla polskiego sektora energetyki?

Reaktory SMR w Polsce

Niedawno spółka KGHM Polska Miedź podpisała z amerykańską firmą NuScale Power umowę dotyczącą budowy małych reaktorów jądrowych (SMR) w Polsce. Pierwsza tego typu instalacja ma być uruchomiona do 2029 roku. Zgodnie z ustaleniami ostatecznie powstanie 6 małych reaktorów jądrowych z możliwością rozbudowy kolejnych 12.

Powstałe reaktory mają służyć zapotrzebowaniu na energię KGHM, jednak w dalszym ciągu nie jest wykluczone ich użycie komercyjne. Inwestycja w przyszłości powinna stanowić uzupełnienie dla tradycyjnej elektrowni atomowej, której plany powstania polski rząd określa jako połowę następnej dekady.

 

Sprawdź także: Rolnictwo w przestrzeni miejskiej – ekologia w miastach

 

Czym jest technologia SMR?

SMR (Small Modular Reactors), czyli małe reaktory modułowe. Ich rozmiary są mniejsze od typowego reaktora jądrowego, jednak bazują na takim samym sposobie działania jak ich większe odpowiedniki. Proces polega na rozszczepieniu jądra atomu na mniejsze części. Rozszczepiony atom wytwarza ogromne ilości energii w postaci ciepła i promieniowania, co powoduje wytworzenie reakcji łańcuchowej, dzięki której generowana jest energia.

 

Jąka moc ma technologia SMR?

Moc typowych SMR wynosi około 300 MW – jest to ponad 3 razy mniej niż w przypadku tradycyjnego reaktora jądrowego, który generuje od 1000 do 1600 MW energii. Sama koncepcja małych reaktorów jądrowych nie jest nowa, bo jest już wykorzystywana od ponad 50 lat.

 

Sprawdź także: Greenwashing w przemyśle modowym. Jak go unikać?

 

Korzyści z wykorzystania reaktorów SMR

SMR charakteryzuje się możliwością dostarczenia energii zarówno do obszarów podłączonych do lokalnej sieci elektroenergetycznej, jak i w miejscach, w których z różnych powodów nie było możliwe zainstalowanie infrastruktury elektroenergetycznej. Dla obszarów, które próbują w mniejszym stopniu wykorzystywać konwencjonalne źródła energii, małe reaktory nuklearne dostarczają czystą energię, która pozwala na zdywersyfikowanie ich miksu energetycznegoDzięki temu miasta mogą realizować i wspierać założone wcześniej cele klimatyczne i środowiskowe. Małe reaktory jądrowe mają wiele przewag nad reaktorami normalnych rozmiarów.

 

Szybka, tania i łatwa produkcja SMRów

SMR-y produkuje się w fabrykach, skąd następnie transportuje się do miejsca przeznaczenia, co nie jest możliwe w przypadku tradycyjnych reaktorów jądrowych, które wymagają budowy na miejscu. Technologia SMR może być zbudowana w ciągu 4-5 lat. Jest to równoznaczne z mniejszymi kosztami – ich implementacja nie wymaga długoterminowego planowania jak w przypadku konwencjonalnych elektrowni atomowych. Są to jedne z głównych zalet tego rozwiązania.

 

SMR – większe możliwości dzięki mniejszym rozmiarom

Mniejsze reaktory atomowe oferują więcej możliwości wyboru lokalizacji obiektu, a także mniejsze ryzyko niepowodzenia inwestycji. Dodatkowo generatory SMR są w większym stopniu efektywne, ponieważ mogą dostosowywać się do zmniejszonego zapotrzebowania na energię przez zredukowaną produkcję. Lokalizacja małego reaktora jądrowego może być podziemna lub podwodna. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko zagrożenia katastrofami naturalnymi lub spowodowanymi przez człowieka.

 

Sprawdź także: Pszczoły i ich niezwykła rola w ekosystemie

 

Łatwa rozbudowa infrastruktury atomowej

Mniejszy rozmiar pozwala również na zainstalowanie większej liczby jednostek w tym samym obszarze. W przyszłości, w przypadku zwiększonego zapotrzebowanie na energię, pozwala to na łatwą rozbudowę istniejącej już infrastruktury. SMR poprzez mniejsze zapotrzebowanie na systemy chłodzenia można instalować w miejscach oddalonych od zbiorników wodnych. Stwarza to szczególny potencjał rozwoju w przypadku górnictwa i przemysłu ciężkiego.

 

Czy takie elektrownie są opłacalne?

Podsumowując, przedstawiona technologia oferuje wiele zalet, jednak może przynieść korzyści ekonomiczne jedynie w przypadku masowej produkcji modułów. Jako bardziej stabilne źródło energii, może stanowić uzupełnienie dla OZE i zwiększyć efektywność wykorzystania źródeł odnawialnych w systemie energetycznym. Co więcej, odgrywa istotną rolę dla krajów na drodze do spełnienia celów zrównoważonego rozwoju przez transformację na produkcję czystej energii.

Dodaj odpowiedź

Twój e-mail nie będzie opublikowany.

Sprawdź jeszcze

Więcej naszych wpisów