Ekologia

Jaki wpływ na atmosferę ma lotnictwo?

Lotnictwo jest branżą, która stanowi układankę złożoną z wielu elementów. Wiele osób z sektora dokłada wszelkich starań, aby transport lotniczy był jak najbardziej ekologiczny. Jednak jak bardzo emisyjny jest ten rodzaj spedycji?

Lotnictwo odpowiada za 2% emisji CO2 wyprodukowanej przez człowieka

Biorąc pod uwagę całkowitą emisję gazów CO2 wytworzonych przez człowieka, lotnictwo odpowiada za 2% zanieczyszczeń tym gazem. Jest to mniej niż w przetwórstwie żelaza i stali (5%) czy produkcji cementu (4%). Wytworzony CO2 przypadający na 1 pasażera z każdym rokiem maleje, jednak branża lotnicza musi zmierzyć się z rosnącą liczbą podróżujących, dla której prognozowany jest 20-krotny wzrost w najbliższych latach. Wyemitowany dwutlenek węgla w 30% podlega naturalnej redukcji na przestrzeni ponad 30 lat. Do redukcji 50% potrzeba ponad 100 lat, a 20% pozostaje w atmosferze na ponad tysiąc lat.

 

Smugi kondensacyjne jako przyczyna ocieplania klimatu

Rozważaniom naukowców podlegają także pozostawiane na niebie przez statki powietrzne tzw. contrails – czyli białe smugi kondensacyjne przypominające chmurę. Złożone są one z wody oraz kryształków lodu. Naukowcy nie są zgodni co do wpływu owych oparów na środowisko. Pojawiły się jednak głosy, że w zależności czy zjawisko pojawia się nocą lub za dnia, może wywołać efekt ocieplenia bądź ochłodzenia. Smugi kondensacyjne mają zdolność zatrzymywania promieni podczerwonych, powodując efekt ocieplenia 3 razy większy niż wpływ CO2. Mimo że ich czas istnienia na niebie jest stosunkowo krótki i po pewnym czasie zanikają, to ich efekt na klimat może być znaczący. Wpływ jest aktualnie analizowany poprzez sprzęt umieszczony na samolotach pasażerskich odbywających loty na znacznych wysokościach. 

 

Sprawdź również: Ekologiczne certyfikaty, na które warto zwracać uwagę

 

Marginalne składniki spalin lotniczych mogą mieć duży efekt na kształtowanie się temperatury

Oprócz pary wodnej także siarczany, sadza i tlenki azotu, mogą oddziaływać na zmiany temperatury. Tlenki azotu składają się na mniej niż 1% wyemitowanych gazów przez samolot. Tworzony przez nich ozon (O3) wywołuje efekt ocieplenia, a ponadto redukuje ilość metanu, który na atmosferę ma efekt chłodzący. Sadza natomiast odbija promienie słoneczne i je pochłania, powodując niewielki efekt chłodzenia.

 

Emisje zanieczyszczeń są regulowane prawnie

Jednym ze sposobów łagodzenia negatywnego efektu spalin na środowisko jest stosowanie zrównoważonych biopaliw zmieszanych z naftą. Zmniejszają one ilość sadzy, pary wodnej oraz siarczanów w paliwach. Jednocześnie powstają liczne wymagania oraz restrykcje dotyczące emisji zanieczyszczeń. Ustawa Clean Air Act ze Stanów Zjednoczonych ma na celu kontrolę zanieczyszczeń w kraju, w Unii Europejskiej reguluje się ilość  zanieczyszczeń poprzez system handlu uprawnieniami do emisji CO2, wprowadzane są również normy terenowe dotyczące sprzętu nadziemnego. Silniki lotnicze mogą być certyfikowane, wtedy gdy standardy odnoszące się do emisji dwutlenku węgla, podtlenku azotu i dymu zostaną spełnione.

 

Jak widać, emisyjność branży lotniczej, mimo wielu zastosowanych środków zapobiegawczych, stwarza jeszcze pole do poprawy. Samoloty cechują się dość wysokim śladem węglowym przypadającym na jednego pasażera, dlatego czasem warto, jest rozważyć wybór innych, bardziej ekologicznych środków transportu.

 

Sprawdź również: Skąd bierze się mikroplastik?

Dodaj odpowiedź

Twój e-mail nie będzie opublikowany.

Sprawdź jeszcze

Więcej naszych wpisów