lifestyle

Pokolenie Z, X, Y, czyli różnice pokoleniowe w Polsce

Obecnie w Polsce wyróżnia się 4 generacje, są to chronologicznie: najstarsze pokolenie Baby Boomers, pokolenie X, pokolenie Y oraz najmłodsze pokolenie Z. Jednak kim dokładnie są Baby Boomers? Co to pokolenie Z, X oraz Y? Dlaczego tak bardzo się różnimy? Odpowiadamy. 

Baby Boomers – najstarsze pokolenie

Pokolenie Baby Boomers to obecnie najstarsze pokolenie w Polsce. Jego przedstawiciele urodzili się w latach 1946-1964. Nazwa generacji wywodzi się z wyżu demograficznego, który nastąpił tuż po II wojnie światowej.  Urodzeni w powojennym, odbudowującym się kraju byli świadkami przemian ustrojowych oraz gospodarczych Polski. Przedstawiciele pokolenia Baby Boomers doświadczyli pracy w okresie komunistycznej, centralnie planowanej gospodarki, a także tworzyli wolny rynek po zmianie ustrojowej w 1989 r. To bardzo doświadczone pokolenie, które wydarzenia historyczne nauczyły ciężkiej pracy, lojalności oraz ciągłego dążenia do zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim.

Pokolenie na pograniczu systemów

Pokolenie X – urodzone w latach 1965-1979 – to pokolenie, które wychowywało się w ciężkich warunkach. Pierwsze lata polskiego wolnego rynku były bardzo trudne – wysokie bezrobocie, niepewność finansowa, nieznana przyszłość – to wszystko sprawiło, że przedstawiciele generacji X określani są jako pesymiści oraz niecierpliwi sceptycy. Te niełatwe okoliczności towarzyszące początkom ich kariery zawodowej nauczyły „iksy” dużej pracowitości oraz tego, że samo wykształcenie nie wystarczy, aby móc osiągnąć satysfakcjonujące ich cele. Stawiają na ciągłe szkolenie, planowanie, a w przeciwieństwie do poprzedniego pokolenia liczą się ze zdaniem innych i ważna jest dla nich informacja zwrotna od rówieśników. Okres rewolucyjny, w którym się wychowywali pod względem politycznym oraz autorytarnym na świecie, a także w Polsce ma również wpływ na ich niechęć wobec hierarchii w społeczeństwie i w życiu prywatnym.

Pokolenie Y- generacja wolnej Polski

Kolejną generacją jest pokolenie Y, określane bardzo często również jako pokolenie Millenium. Tak zwani Millenialsi urodzili się w latach 1980- 1995. Przedstawiciele pokolenia Y wychowywali się już w wolnej Polsce, w całkowicie odmiennych warunkach niż poprzednie generacje. Przygotowana infrastruktura przez starsze pokolenia dawała im poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość skupienia się na przyszłości bez cofania się do trudnej dla społeczeństwa historii. To właśnie duży optymizm, a także ciągła pewność siebie odróżnia ich w dużym stopniu od starszych osób. Bardzo dużą rolę w ich ukształtowaniu odegrała globalizacja oraz technologia. Możliwość swobodnego wyjazdu zagranicę, obcowanie z innymi kulturami świata, dostęp do zagranicznych produktów na polskim rynku sprawiły, że Millenialsi zaczęli patrzeć na swoje możliwości oraz potrzeby znacznie szerzej. Ułatwiła to również nowoczesna technologia, która była obecna w ich życiu od urodzenia. Internet pozwolił na łatwą komunikację z ludźmi z całego świata oraz śledzenie bieżących informacji oraz trendów w innych krajach. To również sprawiło, przedstawiciele pokolenia Y, nauczeni życia w dostępie do światowego, różnorodnego środowiska są bardzo innowacyjni i potrafią łatwo dostosowywać się do zmiennych sytuacji.

Pokolenie Z twórcy nowej rzeczywistości

Pokolenie Z to obecnie najmłodsze pokolenie na rynku pracy w Polsce. Osoby urodzone po 1995 r. określane są również jako przedstawiciele generacji C od słów: connected – jako stale „podłączeni do sieci”, computerized – pokolenie, które doskonale zna się na komputerach i jest z nimi zżyte, clicking – określające specyfikę spędzania większość czasu w świecie wirtualnym. Przedstawiciele tego pokolenia, tak jak w przypadku pokolenia Y ukształtowali się w dobie globalizacji, szybkiego wzrostu gospodarczego oraz poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. Oba pokolenia mają bardzo wiele wspólnych cech, takich jak: innowacyjność, łatwość w adaptacji do zmian, wysokie poczucie własnej wartości, otwartość na różnorodność, chęć ciągłego rozwoju, kreatywność, a także pragnienie tworzenia i bycia częścią wspólnoty. Łączą ich także mniej pozytywne cechy jak wspomniana już wcześniej roszczeniowość, niecierpliwość, niski poziom lojalności wobec miejsca pracy, trudność w podejmowaniu samodzielnych decyzji – wynikająca z często nadopiekuńczego wychowania – oraz brak konsekwencji w podejmowanych działaniach. Warto podkreślić, że pokolenie Z wychowało się w jeszcze bardziej rozwiniętym technologicznie świecie, co oczywiście przekłada się na ich większe zdolności w zakresie obsługi i efektywnego wykorzystywania wszelkich zaawansowanych urządzeń, a także na duże umiejętności analityczne. Przedstawiciele pokolenia Z określani są jako najbardziej odmienni względem pozostałych pokoleń. Kreują i używają własne, często niezrozumiałe dla starszych ludzi słowa, które tworzą slangi młodzieżowe. Znajomość oraz ciągła aktywność w świecie Internetowych mediów społecznościowych powoduje, że często to właśnie „Zetki” tworzą trendy, do których dostosowują się starsze pokolenia.

Jak widać uwarunkowanie okresu, w którym wychowywały się poszczególne pokolenia mają największe znaczenie na ich ukształtowanie. Warto podkreślić, że podział na pokolenia powstał po to, by móc lepiej się porozumieć między generacjami. Bowiem lepsza świadomość różnic i źródeł ich powstania pozwala ograniczyć zakłócenia między pokoleniami. A Wy do jakiego pokolenia należycie i czy zgadzacie się z tym podziałem oraz analizą? Zachęcamy również do lektury pozostałych artykułów – Nowl.pl.

Zdjęcie autorstwa Andrea Piacquadio z Pexels

Dodaj odpowiedź

Twój e-mail nie będzie opublikowany.

Sprawdź jeszcze

Więcej naszych wpisów